Kies je brandstof

XL Premium Brandstoffen

Texaco biedt met de premium brandstoffen Euro XL 98 (zonder ethanol) en Diesel XL een brandstof die merkbaar zuiniger, krachtiger en schoner is dan reguliere brandstoffen. Diesel XL is geschikt voor elke dieselmotor. Ook het tanken van Euro XL 98 is voor de meeste auto’s geen probleem. Bij oldtimers, sportmotoren en sportwagens is het mogelijk aanbevolen enkel Euro 98 te tanken. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje of je autodealer.

 • SCHONER-Dankzij sterk reinigende additieven heeft de motor je auto een lagere uitstoot van dioxide en fijn stof, minder corrosie en extra bescherming door biocomponenten.                 
 • ZUINIGER-Dankzij extra additieven heeft de motor een lager verbruik en wordt beter beschermd waardoor deze een langere levensduur heeft.      
 • KRACHTIGER-Door de sterk reinigende additieven is er minder koppel- en vermogensverlies waardoor je de kracht van de motor optimaal benut.

Benzine

Texaco biedt twee soorten benzine: Euro95 (ongelode benzine, 95 octaan) en Euro XL 98 (ongelode benzine, 98 octaan, zonder ethanol). 

Aan onze benzine voegen wij standaard een samenstelling toe van kwalitatief hoogwaardige additieven voor betere prestaties van de motor, lagere emissies, schonere motor en bescherming tegen corrosie.

E10 België

Sinds 1 januari 2017 is de brandstof Euro 95 in België vervangen door 95 E10. 95 E10 is een benzinebrandstof die volgens de geldende normen tot maximaal 10% bio-ethanol bevat. Bio-ethanol is een alcohol die duurzaam geproduceerd wordt uit biomassa, en draagt bij aan CO2 reducering in het wegtransport.

E10 Nederland

Sinds 1 oktober 2019 is E10 ook verplicht in Nederland geïntroduceerd. De introductie van E10 in Nederland zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder wordt. Door biobrandstof toe te voegen zijn minder fossiele brandstoffen nodig. En dat helpt de CO2-uitstoot te verminderen.

Bio-ethanol

Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit afval en/of landbouwgewassen. Het is een biobrandstof en moet voldoen aan Europese duurzaamheidsregels.

In de benaming staat E voor ethanol en 10 voor 10 % (maximum). 

De meest gangbare benzinevoertuigen hebben motoren die geschikt zijn voor 95 E10. Voor voertuigen die hier niet geschikt voor zijn, kan Euro XL 98 worden gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie http://e10.febiac.be/nl of volg de instructies van uw dealer. 

Diesel

Diesel is, net als benzine, een mengsel van koolwaterstoffen, afkomstig van diverse raffinageprocessen. Deze koolwaterstoffen zijn zwaarder dan die in benzine; ze hebben een kooktraject tussen 180 en 370°C. 

Ook aan de Texaco diesel worden standaard hoogwaardige additieven toegevoegd. Deze zorgen voor betere prestaties van de motor, lagere emissies, schonere motor en bescherming tegen corrosie.

Electrisch Rijden

Texaco heeft momenteel de Belgische tankstations Drongen Noorden en Drongen Zuid uitgerust met elektrische laadpalen. Deze laadpalen zijn voorzien van snelladers met laadvermogens tot 50 kilowatt. Gezien de ontwikkelingen en de vraag naar duurzame energie zullen we hierop komende tijd verder inspelen.

LPG

LPG staat voor Liquified Petroleum Gas (vloeibaar gas of autogas): een mengsel van propaan en butaan. Deze twee gassen ontstaan bij de raffinage van ruwe olie. De verhouding tussen propaan en butaan verschilt per seizoen. Zo heeft men meer propaan in de winter - omwille van de betere starteigenschappen ervan en meer butaan in de zomer.

Adblue®

AdBlue® is de handige oplossing voor euro 4 & euro 5 vrachtwagens uitgerust met SCR (Selective Catalytic Reduction). Adblue® is een ongevaarlijke ureumoplossing van 32,5%, een stikstofverbinding in gedemineraliseerd water, speciaal ontwikkeld om uitlaatgassen te behandelen. Adblue® wordt vermengd met de uitlaatgassen alvorens door de SCR-katalysator te gaan. Deze convertor breekt de gassen af tot schadeloos natuurlijk water en stikstof en is hierdoor beter voor het milieu. Adblue® wordt bewaard in een aparte kleine tank van de vrachtwagen.

HVO

Neste MY Renewable Diesel is een volwaardige dieselvervanger (HVO) en kan zonder technische aanpassingen worden getankt. Neste MY Renewable Diesel is aanzienlijk minder belastend voor het milieu en zorgt voor tot wel 90% lagere uitstoot van broeikasgassen en 33% minder fijnstof in vergelijking met fossiele diesel. Neste MY Renewable Diesel is een echte drop-in brandstof. Geschikt voor álle dieselmotoren en direct te gebruiken.

Overzicht van de locaties waar u Neste MY Renewable Diesel kunt tanken:

CNG & LNG

CNG of Compressed Natural Gas is een zeer schoon en voordelig aardgas product. In vergelijking met benzine en diesel heeft het een lagere uitstoot CO2, NOx en fijnstof. 


LNG of Liquid Natural Gas is net als CNG een zeer schoon aardgas product voor de transportsector. In vergelijking met benzine en diesel heeft het een lagere uitstoot CO2, NOx en fijnstof. LNG geeft niet alleen minder uitstoot: het is ook schoner voor de motor. In de praktijk blijkt dat een LNG-motor minder onderhoud nodig heeft dan een dieselmotor.

HVO

HVO (Neste MY Renewable Diesel) is hét alternatief van dit moment als directe vervanger van conventionele fossiele diesel waarmee bedrijven (en particulieren) de CO2-footprint kunnen verlagen tot wel 90%. Deze nieuwe synthetische diesel is geschikt voor alle dieselvoertuigen die voldoen aan de EN15940 normering en kan op dit moment worden getankt op 16 tankstations in Nederland. Het netwerk van Neste MY Renewable Diesel locaties zal in de loop van het jaar groeien naar meer dan 50 locaties door heel Nederland.

Product Highlights Neste MY Renewable Diesel
 • 100% hernieuwbaar
 • Verlaging footprint
 • Direct toepaspaar
 • Altijd winterbestendig
 • Hoge prestaties
 • Lagere onderhoudskosten
 • Reukloos
 • Genormeerd en gecertificeerd

Biobrandstoffen

Onze benzines en diesels bevatten naast koolwaterstoffen 
uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn  
hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grond- of afvalstoffen 
van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing 
van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk
 toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden 
voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit 
bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 10% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E10 genoemd.

Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.

Brandstofkwaliteit                                                                                               

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.