Kies je brandstof

XL Premium Brandstoffen

Texaco biedt met de premium brandstoffen Euro XL en Diesel XL een brandstof die merkbaar zuiniger, krachtiger en schoner is dan reguliere brandstoffen. Diesel XL is geschikt voor elke dieselmotor. Ook het tanken van Euro XL is voor de meeste auto’s geen probleem. Bij oldtimers, sportmotoren en sportwagens is het mogelijk aanbevolen enkel Euro 98 te tanken. Raadpleeg hiervoor het instructieboekje of je autodealer.

 • SCHONER-Dankzij sterk reinigende additieven heeft de motor je auto een lagere uitstoot van dioxide en fijn stof, minder corrosie en extra bescherming door biocomponenten.                 
 • ZUINIGER-Dankzij extra additieven heeft de motor een lager verbruik en wordt beter beschermd waardoor deze een langere levensduur heeft.                                               
 • KRACHTIGER-Door de sterk reinigende additieven is er minder koppel- en vermogensverlies waardoor je de kracht van de motor optimaal benut.

Mobiel betalen

Betaal nu je tankbeurt vanuit je Stars-app bij 57 geselecteerde Texaco stations en ontvang bovendien dubbele Texaco Stars. Download de laatste versie van de Texaco Stars app in de app store, selecteer het gewenste Texaco tankstation, het pompnummer en het gewenste bedrag om te tanken.

Betaal je tankbeurt vervolgens met iDeal vanaf je smartphone. Na betaling wordt de pomp vrijgegeven en kan je direct tanken. Het teveel betaalde bedrag wordt automatisch teruggestort op je rekening.

Vragen?
Mail ons! 
support@myorder.nl

Bekijk hier alle deelnemende Texaco stations.

Benzine

Texaco biedt twee soorten benzine: Euro95 (ongelode benzine, 95 octaan) en Superplus (ongelode benzine, 98 octaan). 

Aan onze benzine voegen wij standaard een samenstelling toe van kwalitatief hoogwaardige additieven voor betere prestaties van de motor, lagere emissies, schonere motor en bescherming tegen corrosie.

E10

Per 1 januari 2017 is de brandstof Euro 95 in België vervangen door 95 E10. 95 E10 is een benzinebrandstof die volgens de geldende normen tot 10 % bio-ethanol bevat. Bio-ethanol is een alcohol die duurzaam geproduceerd wordt uit biomassa.

In België wordt bio-ethanol voornamelijk gemaakt van zetmeel uit graangewassen en van suiker uit suikerbieten. In de benaming staat E voor ethanol en 10 voor 10 % (maximum). Met bio-ethanol in benzine kan de uitstoot van CO2 van onze voertuigen worden verminderd en kunnen we ons tegen 2020 conformeren aan de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie in het vervoer.

De meest gangbare benzinevoertuigen hebben motoren die compatibel zijn met 95 E10. Voor voertuigen die niet compatibel zijn met 95 E10 kan vanaf 1 januari 2017 gebruik gemaakt worden van Euro 98. Raadpleeg voor meer informatie http://e10.febiac.be/nl of volg de instructies van uw dealer. 

Diesel

Diesel is, net als benzine, een mengsel van koolwaterstoffen, afkomstig van diverse raffinageprocessen. Deze koolwaterstoffen zijn zwaarder dan die in benzine; ze hebben een kooktraject tussen 180 en 370°C. Voor diesel geldt in België een maximaal zwavelgehalte van 50 mg/kg. Ook aan de Texaco diesel worden standaard hoogwaardige additieven toegevoegd. Deze zorgen voor betere prestaties van de motor, lagere emissies, schonere motor en bescherming tegen corrosie.

Electrisch Rijden

Texaco heeft momenteel de Belgische tankstation Drongen Noorden en Drongen Zuid uitgerust met elektrische laadpalen. Deze laadpalen zijn voorzien van snelladers met laadvermogens tot 50 kilowatt. Gezien de ontwikkelingen en de vraag naar duurzame energie zullen we hierop komende tijd verder inspelen.

LPG

LPG staat voor Liquified Petroleum Gas (vloeibaar gas of autogas): een mengsel van propaan en butaan. Deze twee gassen ontstaan bij de raffinage van ruwe olie. De verhouding tussen propaan en butaan verschilt per seizoen. Zo heeft men meer propaan in de winter - omwille van de betere starteigenschappen ervan en meer butaan in de zomer.

Adblue®

AdBlue® is de handige oplossing voor euro 4 & euro 5 vrachtwagens uitgerust met SCR (Selective Catalytic Reduction). Adblue® is een ongevaarlijke ureumoplossing van 32,5%, een stikstofverbinding in gedemineraliseerd water, speciaal ontwikkeld om uitlaatgassen te behandelen. Adblue® wordt vermengd met de uitlaatgassen alvorens door de SCR-katalysator te gaan. Deze convertor breekt de gassen af tot schadeloos natuurlijk water en stikstof en is hierdoor beter voor het milieu. Adblue® wordt bewaard in een aparte kleine tank van de vrachtwagen.

GTL

EG Fuel levert sinds januari 2013 deze milieu vriendelijke brandstof aan haar klanten, zowel thuis als onderweg. Er wordt dus niet alleen over duurzaamheid gepraat, maar we doen ook duurzaam! GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). 
Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in ruime mate voorhanden is. Het produceren van GTL gaat volgens het zogenaamde Fischer-Tropsch-procedé. Een systeem uit de jaren twintig van de vorige eeuw dat van aardgas een zeer zuivere diesel maakt: een ultra schone brandstof.

CNG & LNG

CNG of Compressed Natural Gas is een zeer schoon en voordelig aardgas product. In vergelijking met benzine en diesel heeft het een lagere uitstoot CO2, NOx en fijnstof. 


LNG of Liquid Natural Gas is net als CNG een zeer schoon aardgas product voor de transportsector. In vergelijking met benzine en diesel heeft het een lagere uitstoot CO2, NOx en fijnstof. LNG geeft niet alleen minder uitstoot: het is ook schoner voor de motor. In de praktijk blijkt dat een LNG-motor minder onderhoud nodig heeft dan een dieselmotor.

HVO

HVO is hét alternatief van dit moment als directe vervanger van conventionele fossiele diesel waarmee bedrijven (en particulieren) de CO2-footprint kunnen verlagen tot wel 90%. Deze nieuwe synthetische diesel is geschikt voor alle dieselvoertuigen die voldoen aan de EN15940 normering en kan op dit moment worden getankt op 16 tankstations in Nederland. Het netwerk van HVO locaties zal in de loop van het jaar groeien naar meer dan 50 locaties door heel Nederland.

Product Highlights
 • 100% hernieuwbaar
 • Verlaging footprint
 • Direct toepaspaar
 • Altijd winterbestendig
 • Hoge prestaties
 • Lagere onderhoudskosten
 • Reukloos
 • Genormeerd en gecertificeerd

Biobrandstoffen

Onze benzines en diesels bevatten naast koolwaterstoffen 
uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn  
hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grond- of afvalstoffen 
van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing 
van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk
 toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden 
voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit 
bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.

Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.

Brandstofkwaliteit                                                                                               

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.